Szülőknek

Tisztelt Szülők!

Egy gyermek keresztelésekor a szülők és a keresztszülők ígéretet tesznek a gyermek keresztény nevelésére. Mit is jelent ez? Együtt imádkozik a gyermekkel, együtt megy vele szentmisére, példát ad a gyermekének szavaival és tetteivel a keresztény értékekről. Fontos, hogy a gyermek lássa, hogy szülei imádkoznak otthon, ott vannak a szentmisén, járulnak a szentségekhez (gyónás, áldozás), amennyiben életállapotuk ezt lehetővé teszi. Tehát mind elméleti, mind gyakorlati kereszténységből példát mutat gyermekének a keresztény szülő. Úgymond hozzászoktatja gyermekét a vallásgyakorláshoz, s a gyermek belenő a keresztény hitbe.

Az iskolai hitoktatás pusztán elméleti tudást ad át, de a kereszténység nem csupán elmélet, hanem gyakorlat is. Főleg gyakorlat, hitünk megélése, tettekre váltása a mindennapokban. Tehát az iskolai hitoktatás önmagában kevés. Ezért fontos, hogy a gyermek rendszeresen részt vegyen az egyházközség életében, s otthon érezze magát a hívek nagy családjában. A II. Vatikáni Zsinat a szentmiséről állítja, hogy keresztény életünk csúcsa és forrása. Benne Jézus keresztáldozata válik jelenvalóvá. Amikor a helyi közösség tagjaiként (koruknak és képességeinknek megfelelően) tevékenyen részt veszünk benne, ennek az áldozatnak a gyümölcsei elérhetővé válnak számunkra. A szentmisenapló ezt a célt szolgálja, mert ezen tudjuk lemérni, hogy a hittanórai elméleti tudás mellett a keresztény hitét gyakorolja is a gyermek.

A szentségek vételére való felkészülés már a keresztséggel megkezdődik. Az járulhat a szentségekhez (elsőáldozás, bérmálás), aki mind elméleti tudásában, mind gyakorlati keresztény életével felkészült a szentségek vételére. Elsőáldozás 3. osztályban, bérmálás 8. osztályban lehetséges legkorábban. Csak az járulhat bármelyik szentséghez, akinek megvan az elméleti tudása a hitről (vizsga mindkét szentségfelvétel előtt) és gyakorolja is hitét (szentmisenaplón keresztül ellenőrizzük). Igazságtalan lenne ezek bármelyikének hiányában szentségfelvételhez engedni a gyermeket, azokkal szemben, akik rendesen készülnek a hittanórákra, és járnak szentmisére.
Az elsőáldozásban a legfontosabb, hogy az Oltáriszentség vételével egészen szoros kapcsolatunk lesz Istennel.

A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége. A megbérmált az Egyház teljes jogú tagjává válik. Felnőtt keresztényként kezeljük, akinek nemcsak kötelességei vannak, de jogosulttá válik arra, hogy keresztszülő, bérmaszülő, esküvői tanú lehessen, s tisztségeket viselhessen az Egyházban. Felelős kereszténynek tekintjük a megbérmáltat, ezért vannak komoly feltételei a szentség vételének.

Nemcsak a szentségfelvétel évében veszünk részt a szentmisén, hanem minden évben. Pusztán a hittanórákon való részvétel nem elegendő a szentségekhez való járuláshoz. Aki szeretne elsőáldozni és bérmálkozni, annak kötelező a szentmisére járás. Igyekezzünk úgy alakítani a vasárnapjainkat, hogy az Isten is megkapja az Őt megillető időt és helyet. Nyilván előfordulhatnak olyan rajtunk kívül álló, nem tervezhető okok, melyek ebben megakadályoznak minket (pl. betegség, baleset …stb…). Ezt utána jelezzük a hitoktatónak. A nem kellően indokolt, magas számú (5 felett) hiányzás a szándék komolyságát kérdőjelezi meg. Szentmisén más településen is részt lehet venni, csak írassák alá a misenaplót ott is.
Amennyiben kérdéseik vannak, azokkal vagy a hitoktatót, vagy a plébánost keressenek meg!

color
https://koroshegy.plebania.hu/wp-content/themes/Hazel/
https://koroshegy.plebania.hu/
#c1c1c1
style1
default
Bejegyzések betöltése...
/honlapok/bodomsz/koroshegy.plebania.hu/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off